Hvorfor har jeg fått betalingsanmerkning?

Hvorfor har jeg fått betalingsanmerkning?

Du har kanskje prøvd å søke om et kredittkort eller et lån men fått svar tilbake om at du ikke kan få det. Grunnen er at du har fått en betalingsanmerkning og da kan ikke banken låne deg ut en eneste krone. Det spiller ingen rolle hvor stort eller lite dette kravet er. Det kan være 1 kroner eller flere tusen kroner. Hvis du har fått en betalingsanmerkning så må denne fjernes før du kan få lån.

Det er ikke enkelt å forstå hva en betalingsanmerkning er og hvorfor vi har betalingsanmerkninger. Derfor har vi laget en liten guide til deg som ønsker å få mer informasjon om betalingsanmerkninger og hvordan du kan bli kvitt dem. Guiden er skrevet ved hjelp fra nettsiden Gjeldesproblemer.com!

Hva betyr det at man har en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning betyr at du har et krav på deg som du ikke har betalt. Det kan være en regning, en bot eller annen type gjeld som du skulle ha betalt men ikke gjort. Det er et system som er laget for å beskytte samfunnet mot dårlige betalere. Hvis vi ikke hadde hatt betalingsanmerkninger så hadde det blitt veldig vanskelig for oss privatpersoner å få få lån og det å ikke betale en regning ville vært helt uten konsekvenser.

Vi trenger et system for å beskytte personer mot gjeld og selvfølgelig samfunnet mot dårlige betalere.

Hvordan påvirker en betalingsanmerkning deg?

Hvis du får en betalingsanmerkning så vil du ikke kunne ta opp lån, kreditt eller få andre goder som du kan betale på senere. Har man betalingsanmerkninger så må man regne med å måtte betale alt på forskudd og hvis man skal kjøpe noe så må man ha pengene.

Hvordan fjernes en betalingsanmerkning?

For å fjerne en betalingsanmerkning så må man enten betale ned kravet eller så må kravet være foreldet. For en som har mange betalingsanmerkninger så kan det være fristende å la alle forelde men her er det strenge regler og veien frem til det er lang. Det er derfor mye bedre å bli kvitt betalingsanmerkingen enn å prøve å “sitte den ut”.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å få en betalingsanmerkning fjernet?

Hvis du ønsker å få betalingsanmerkningen fjernet så er du nødt til å betale ned kravet du skylder. Noen ganger er grunnlaget som du skylder og som ligger bak betalingsanmerkningen ikke stort. For andre så er det gjerne flere betalingsanmerkninger og ikke minst større beløp. Dersom du eier egen bolig så kan du søke om refinansiering med betalingsanmerkning. Det er ikke vanlige banker som låner ut penger til nordmenn med betalingsanmerkninger men banker som har spesialisert seg på dette. Dette er ikke gratis og ingen enkel løsning.

Hvis man ønsker å refinansiere med betalingsanmerkinger så må man regne med å betale en høyere rente, saftig etableringsgebyr og det kan være vanskelig å flytte lånet på et senere tidspunkt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Choose a Rating